×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2020 roku

PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC Cargo S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji  ATC Cargo S.A. i liczby głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ

Raport roczny ATC Cargo S.A. za 2019 rok

Uchwała Zarządu ATC Cargo S.A. ws. rekomendacji dot. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2019

Aneks do sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019

DOC

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. 2020

Wniosek akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 2020

Wniosek grupy akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. 2020

Wniosek grupy akcjonariuszy ze zgłoszeniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 2020

Zawiadomienie o udzieleniu przez osobę fizyczną pełnomocnictwa w formie elektronicznej 2020

Zawiadomienie o udzieleniu przez osobę prawną pełnomocnictwa w formie elektronicznej 2020

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. 2020