×

Our use of cookies:

We use necessary cookies to make our site work. We’d also like to set analytics cookies that help us make improvements by measuring how you use the site. These will be set only if you accept. For more detailed information about the cookies we use, see our Cookies page.

close
TRACKING
PL EN

INVESTOR RELATIONS

×

About ATC Cargo

General shareholders meeting

EBI reports

Quarterly EBI reports

Annual EBI reports

ESPI reports

Best practise

Stock prices

Investor calendar

Capital market Institutions

IR contact

Shareholders structure

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
241 946
7,54%
3,65%
1 000 000
241 946
10,38%
2,51%
WBW INVEST Ignasiak, Szczegodziński S.K.A.*/** A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
801 898
18,85%
12,09%
1 250 000
801 898
25,96%
8,32%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 13% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Pozostali Akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 225 485 18,48% 1 225 485 12,73%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

* Przed zmianą formy prawnej akcjonariusz funkcjonował pod nazwą WBW INVEST Sp. z o.o. **Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 22 grudnia 2022 roku, opublikowanymi w raportach bieżących ESPI nr 16/2022 i 17/2022, akcje należące do tego akcjonariusza są posiadane pośrednio przez Członków Porozumienia z dnia 21 maja 2021 roku - Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na: