×

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane w celu prawidłowego funkcjonowania strony. Strona korzysta również z analitycznych plików cookie, które wykorzystywane są w celu ulepszania funkcjonowania strony i informacji o sposobie korzystania ze strony. W celu uzyskania więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką cookie.

close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

Wybrane dane finansowe

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
241 946
7,54%
3,65%
1 000 000
241 946
10,38%
2,51%
WBW INVEST Ignasiak, Szczegodziński S.K.A.*/** A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
801 898
18,85%
12,09%
2 500 000
801 898
25,96%
8,32%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 13% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Pozostali Akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 225 485 18,48% 1 225 485 12,73%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

* Przed zmianą formy prawnej akcjonariusz funkcjonował pod nazwą WBW INVEST Sp. z o.o. ** Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 22 grudnia 2022 roku, opublikowanymi w raportach bieżących ESPI nr 16/2022 i 17/2022, akcje należące do tego akcjonariusza są posiadane pośrednio przez Członków Porozumienia z dnia 21 maja 2021 roku - Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na:

 

1. akcje serii A: brak

2. akcje serii B:

-      Uchwała Zarządu GPW nr 1453/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 863/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

3. akcje serii C:

-      Uchwała Zarządu GPW nr 581/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 341/10 z dnia 16 czerwca 2010 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 586/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 

4. akcje serii D:

-      Uchwała Zarządu GPW nr 1453/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 863/10 z dnia 21 grudnia 2010 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 47/11  dnia 24 stycznia 2011 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 2/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 179/2011 z dnia 9 lutego 2011 r.

5. akcje serii E:

-      Uchwała Zarządu GPW nr 154/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 20/12 z dnia 9 stycznia 2012 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 308/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r.

6. akcje serii F:

-      Uchwała Zarządu GPW nr 946/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r.

-      Uchwała Zarządu KDPW nr 630/2014 z dnia 17 lipca 2014 r.

-      Uchwała Zarządu GPW nr 992/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r.