×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla inwestora

AKCJONARIAT

AkcjonariuszArtur Jadeszko
SeriaA - akcje imienne
Akcje na okaziciela
Liczba akcji1 250 000
188 973
Procent akcji18,85%
2,85%
Liczba głosów na WZ2 500 000
188 973
Procent głosów na WZ25,96%
1,96%
AkcjonariuszWiktor Bąk
SeriaA - akcje imienne
Liczba akcji1 250 000
Procent akcji18,85%
Liczba głosów na WZ2 500 000
Procent głosów na WZ25,96%
AkcjonariuszMarcin Karczewski
SeriaA - akcje imienne
Akcje na okaziciela
Liczba akcji500 000
243 903
Procent akcji7,54%
3,68%
Liczba głosów na WZ1 000 000
243 903
Procent głosów na WZ10,38%
2,53%
AkcjonariuszFundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
SeriaAkcje na okaziciela
Liczba akcji861 607
Procent akcji12,99%
Liczba głosów na WZ861 607
Procent głosów na WZ8,95%
AkcjonariuszWorldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.
SeriaAkcje na okaziciela
Liczba akcji500 000
Procent akcji7,54%
Liczba głosów na WZ500 000
Procent głosów na WZ5,19%
AkcjonariuszPozostali
Seriaakcje serii B, C, D, E, F na okaziciela
Liczba akcji1 836 454
Procent akcji27,70%
Liczba głosów na WZ1 836 454
Procent głosów na WZ19,07%
AkcjonariuszRazem
SeriaA, B, C, D, E, F
Liczba akcji6 630 936
Procent akcji100%
Liczba głosów na WZ9 630 936
Procent głosów na WZ100%
Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
188 973
18,85%
2,85%
2 500 000
188 973
25,96%
1,96%
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
240 946
7,54%
3,63%
1 000 000
240 946
10,38%
2,50%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 12,99% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Piotr Nadolski Akcje na okaziciela 504 475 7,61% 504 475 5,24%
Pozostali akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 334 935 20,13% 1 334 935 13,86%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na:

Akcje (%)

Głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (%)