×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
240 946
7,54%
3,63%
1 000 000
240 946
10,38%
2,50%
WBW INVEST Sp. z o.o. A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
291 059
18,85%
4,39%
2 500 000
291 059
25,96%
3,02%
Porozumienie akcjonariuszy: Arkadiusz Ignasiak, Piotr Ignasiak, Jacek Szczegodziński* Akcje na okaziciela 510 839 7,70% 510 839 5,30%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 13% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Pozostali Akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 226 485 18,50% 1 226 485 12,74%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

Porozumienie z dnia 21 maja 2021 roku pomiędzy akcjonariuszami: Arkadiuszem Ignasiakiem, Piotrem Ignasiakiem i Jackiem Szczegodzińskim co do zgodnego nabywania akcji ATC Cargo S.A., o którym to porozumieniu Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku. Dodatkowo Członkowie Porozumienia posiadają, zgodnie z ich zawiadomieniem, opublikowanym w raporcie bieżącym ESPI 12/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, akcje pośrednio poprzez spółkę WBW INVEST Sp. z o.o.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na: