×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
188 973
18,85%
2,85%
2 500 000
188 973
25,96%
1,96%
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
240 946
7,54%
3,63%
1 000 000
240 946
10,38%
2,50%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 13% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Arkadiusz Ignasiak, Piotr Ignasiak, Jacek Szczegodziński - porozumienie* Akcje na okaziciela 510 839 7,7% 510 839 5,30%
Pozostali Akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 328 571 20,03% 1 328 571 13,79%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

* Wskazana została łączna liczba akcji posiadanych przez Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego, którzy nabyli akcje, działając w ramach porozumienia co do zgodnego nabywania akcji,
o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na: