×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Akcjonariat

Akcjonariusz Seria Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów na WZ Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk A - akcje imienne 1 250 000 18,85% 2 500 000 25,96%
Marcin Karczewski A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
500 000
241 946
7,54%
3,65%
1 000 000
241 946
10,38%
2,51%
WBW INVEST Sp. z o.o.* A - akcje imienne
Akcje na okaziciela
1 250 000
801 898
18,85%
12,09%
2 500 000
801 898
25,96%
8,32%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Akcje na okaziciela 861 607 13% 861 607 8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. Akcje na okaziciela 500 000 7,54% 500 000 5,19%
Pozostali Akcje serii B, C, D, E, F na okaziciela 1 225 485 18,48% 1 225 485 12,73%
Razem A, B, C, D, E, F 6 630 936 100% 9 630 936 100%

* Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 22 grudnia 2022 roku, opublikowanymi w raportach bieżących ESPI nr 16/2022 i 17/2022, akcje należące do akcjonariusza WBW Invest Sp. z o.o. są posiadane pośrednio przez Członków Porozumienia z dnia 21 maja 2021 roku - Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 663 093,60 złotych i dzieli się na: