×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla inwestora

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd

Artur Jadeszko

Prezes Zarządu

Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku kariery zawodowej, którą rozpoczął w 1993 roku, związany jest z branżą logistyczną. w trakcie jej rozwoju zajmował się problematyką wymiany towarowej z zagranicą, podatku VAT z tytułu importu, cłem, składami i magazynami celnymi.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Celnej w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki, gdzie uczestniczył w wielu projektach realizowanych przy współudziale Izby Celnej w Gdyni oraz Ministerstwa Finansów. Jest autorem publikacji prasowych poświęconych tematyce logistycznej oraz koncepcji i pierwszego wdrożenia procedur uproszczonych na morskim przejściu granicznym, które zrewolucjonizowało obsługę ładunków w polskich portach.

Od 2006 roku związany z ATC Cargo S.A., obecnie jako Prezes Zarządu. w swoich codziennych obowiązkach, poza bieżącym zarządzaniem Spółką, odpowiedzialny jest za politykę marketingową firmy oraz strategię jej rozwoju.

Wiktor Bąk

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Początek jego kariery zawodowej przypada na rok 1994, gdy rozpoczął pracę w jednej z gdyńskich spółek z branży TSL. Pełnił w niej funkcje kierownicze - odpowiadał między innymi za politykę transportową firmy oraz funkcjonowanie operacyjnych struktur obsługi portowej.

Od 2006 roku związany z ATC Cargo S.A. Pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialny jest za kwestie finansowe Spółki oraz politykę kadrową.

Marcin Karczewski

Wiceprezes Zarządu

Mgr inż. Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz absolwent rocznego programu ‘Management’ ICAN Institute (Harvard Business School). z branżą logistyczną związany od 2005 roku. Zdobywał doświadczenie, jako specjalista w dziale handlowym w A.P. Møller -Mærsk A/S, następnie jako Dyrektor Frachtu Morskiego w LCS Logistics S.A.

Od roku 2010 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu w spółce zależnej – OpenLog Sp. z o.o. Od stycznia 2014 roku, jako wiceprezes Zarządu ATC Cargo S.A. odpowiedzialny jest za politykę i strategię handlową Spółki oraz rozwój narzędzi IT.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: