×W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
close
TRACKING
PL EN

DLA INWESTORA

×

O spółce

Walne Zgromadzenie

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Dywidenda

Dematerializacja akcji

Dobre praktyki

Notowania akcji

Kalendarz inwestora

Instytucje rynku kapitałowego

Kontakt dla Inwestora

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji ATC Cargo S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 30 czerwca 2022 roku

Raport roczny ATC Cargo S.A. za rok 2021

Uchwała Zarządu ATC Cargo S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz innych osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A.

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Wniosek akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Wniosek grupy akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Wniosek grupy akcjonariuszy ze zgłoszeniem projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku

Zawiadomienie o udzieleniu przez osobę fizyczną pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Zawiadomienie o udzieleniu przez osobę prawną pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A. 30 czerwca 2022 roku