TRACKING
PL EN

ATC Cargo SA sponsorem konferencji poświęconej współpracy polsko-azjatyckiej

Konferencja „Polska–Azja. Wojna i pandemia, zmierzch dawnej globalizacji i początek nowej” odbędzie się w dniach 26–30 września 2022 r. we Wrocławiu. Będzie poświęcona współpracy Polski z krajami Azji w wymiarze gospodarczym i naukowym.

Jest to już drugie spotkanie świata nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz biznesu, organizowane przez Centrum Studiów Azjatyckich. Studium działa w ramach Izby Gospodarczej Europy Środkowej, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu i Politechniką Opolską.

Pierwsza konferencja zorganizowana była w 2021 r. i miała charakter bardziej regionalny o tematyce: „Dolny Śląsk–Polska–Azja. Wczoraj. Dziś. Jutro”.

Głównym tematem tegorocznej konferencji jest zagadnienie wpływu pandemii COVID-19 oraz wojny Federacji Rosyjskiej z Ukrainą na ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe przemiany w skali globalnej i lokalnej w krajach azjatyckich. Dotyczyć będzie także znaczenia tych przemian dla charakteru, natężenia i kierunku procesów globalizacyjnych, a w szczególności tych, które dotykają Polski, Europy Środkowej i krajów azjatyckich.

Patronat nad konferencją objęli Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Prezydent Wrocławia.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedsiębiorcy, aby podzielili się doświadczeniami w zakresie współpracy gospodarczej oraz oceną wpływu pandemii i wojny w Ukrainie na szanse i zagrożenia dla prowadzenia biznesu w relacji Polska–Azja. Prelegentami będą również badacze różnych dyscyplin i dziedzin naukowych, którzy zajmują się zagadnieniami związanymi z Azją jako całością albo z poszczególnymi regionami i krajami azjatyckimi, a w szczególności relacjami krajów kontynentu azjatyckiego z Polską i Europą Środkową.

Cztery z pięciu dni konferencji będą poświęcone poszczególnym krajom czy regionom Azji: dzień 1 (26.09) – Chiny, dzień 2 (27.09) – Turcja, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dzień 3 (28.09) – Japonia, dzień 4 (29.09) – Korea. Ostatni, dzień 5 (30.09) poświęcony będzie kontynentowi azjatyckiemu jako całości oraz jego poszczególnym państwom i regionom, w szczególności tym nieuwzględnionym w pierwszych czterech dniach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja uczestnictwa, udziału w konkretnym dniu lub we wszystkich dniach konferencji – należy wysłać zgłoszenie na adres email: gosciwit.malinowski@uwr.edu.pl.