TRACKING
PL EN

Port Gdańsk ma II miejsce na Bałtyku

Fot. Materiały prasowe Portu Gdańsk

Port w Gdańsku znalazł się w rankingu portów bałtyckich na drugim miejscu i zachował pierwszeństwo w przeładunku kontenerów. Jak podano w komunikacie na stronie portu od stycznia do końca lipca br. w Porcie Gdańsk przeładowano ponad 36 mln ton towarów, o 20% więcej niż w analogicznym okresie ub.r., a wzrosty dotyczą prawie wszystkich grup ładunkowych. W pierwszym półroczu port przyjął również ponad 1 milion kontenerów o standardowym wymiarze TEU.

Aby obsłużyć tak szybko rosnące przeładunki, zwłaszcza surowców energetycznych na potrzeby krajowe, oraz zbóż, rudy żelaza, wyrobów stalowych, oleju słonecznikowego pod potrzeby eksportowe Ukrainy, niezbędne są dalsze inwestycje, w tym budowa placów składowo-magazynowych. Dlatego Zarząd Morskiego Portu Gdańsk prowadzi obecnie intensywne prace inwestycyjno-remontowe, które ze względu na sytuację geopolityczną mają charakter priorytetowy, koncentrują się bowiem na przygotowaniu nowych terenów pod składowanie węgla oraz na zapewnieniu pełnej ich dostępności do infrastruktury kolejowej.

Porty są nie tylko kołem zamachowym gospodarki narodowej w czasie pokoju, ale również gwarantem bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i żywnościowego podczas konfliktu zbrojnego, którego jesteśmy świadkami u naszych sąsiadów w Ukrainie. Dlatego też zaplanowano wspólną inicjatywę Gaz-Systemu, ZMPG SA oraz Urzędu Morskiego, jaką jest budowa pływającego terminalu regazyfikacji LNG typu FSRU. To priorytetowa inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, która pozwoli na dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski.

Port Północny, który realizuje przeładunki rudy oraz węgla na pirsie rudowym, stara się uzyskać zgodę na budowę kolejnej załadowni dla wagonów, aby transport towarów z portu przebiegał jeszcze sprawniej. Z kolei Naftoport w związku z rosnącymi przeładunkami ropy naftowej podjął decyzję o rozbudowie terminala o dodatkowe stanowisko do przeładunku.

Wszystkie podejmowane przez Port Gdańsk inwestycje są strategiczne ze względu na bezpieczeństwo kraju, ale także zwiększają konkurencyjność portu oraz umacniają jego pozycję na arenie międzynarodowej.

 

Na podstawie:

https://www.portgdansk.pl

https://logistyka.rp.pl