TRACKING
PL EN

Jakie korzyści przyniesie nam Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu?

Fot. Głębokowodny Terminal Kontenerowy, ZMPSiŚ SA

1 czerwca zostały oficjalnie otwarte oferty na budowę i prowadzenie Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Według informacji komisji prowadzącej postępowanie – do upływu terminu składania ofert określonego w procedurze, zostały złożone dwie oferty przez: Baltic Gateway Ltd. z Wielkiej Brytanii oraz konsorcjum składające się z: DEME Concessions N.V. z Belgi wraz z Qterminals W.L.L. z Kataru. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić w ciągu najbliższych tygodni.

Zbudowanie głębokowodnego portu kontenerowego to wielka szansa dla Szczecina i Świnoujścia, ale i całego regionu. Walory lokalizacyjne i dostępowe terminala kontenerowego w Świnoujściu pozwalają na wykorzystanie go zarówno do obsługi transportów cywilnych, jak i militarnych. Przyszły terminal ma być zlokalizowany w porcie zewnętrznym w Świnoujściu na wschód od terminalu LNG, poza terenem zurbanizowanym. Daje to możliwości izolacji oraz ścisłej ochrony terenu, ale również minimalizuje oddziaływanie na środowisko naturalne i tereny zamieszkałe.

Obecna głębokość toru podejściowego do terminalu wynosi 14,5 m i ma być pogłębiona do 17 m. Umożliwi to ruch i obsługę największych statków kontenerowych, jakie mogą wejść na Morze Bałtyckie. Terminal będzie mógł zapewnić jednoczesną obsługę dwóch jednostek o długości 400 m oraz jednej o długości 200 m. Podniesie to przepustowość transportową zachodniego wybrzeża, będzie też alternatywę dla portu w Szczecinie. Terminal w Świnoujściu ma szansę stać się, podobnie jak Hamburg czy Bremenhaven, jednym z HUB-ów transportowych regionu.

Za budową terminalu w Świnoujściu, jak twierdzi prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Krzysztof Urbaś, przemawiają oczywiście względy i trendy dotyczące obecnie całej branży logistycznej, czyli stały rozwój wymiany handlowej drogą morską, rozwój konteneryzacji, zapotrzebowanie na większe parametry statków, rosnące znaczenie usług logistycznych i dystrybucyjnych, rosnący udział przewozów intermodalnych, rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku naturalnemu, rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie do składowania towarów oraz rozwój przemysłu przyportowego. Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu ma być przedsięwzięciem rewolucyjnym w historii polskich portów.

Prof. dr. hab. Michał Pluciński z Uniwersytetu Szczecińskiego podkreśla jeszcze, że obecnie konteneryzacja postępuje nie tylko w odniesieniu do ładunków drobnicowych, ale również coraz większej grupy ładunków masowych. Jest to najdynamiczniej rozwijający się rynek żeglugowy. Dodatkowo, co stwierdza profesor, oszczędności dla podmiotów z regionu z tytułu powstania głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu w porównaniu do przewozów z Hamburga mogą wynieść nawet 20–40% łącznych kosztów transportowych. A co ważne, atrakcyjne dla terminalu w Świnoujściu będzie możliwość odlądowej obsługi kontenerów ze strony transportu wodnego śródlądowego.

Prace analityczne, które zostały wykonane, szacują, że terminal w Świnoujściu będzie mógł przeładowywać ok. 1,5 mln TEU rocznie, i stanie się drugim co do wielkości terminalem kontenerowym w Polsce po DCT.

 

Na podstawie:

https://www.port.szczecin.pl