TRACKING
PL EN

Ważny komunikat WIORiN

W związku z zarządzeniem Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Graniczny w Gdańsku informuje, że zgodnie z art. 5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2125 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 od dnia 1 listopada 2021 r. zgłoszenie każdej przesyłki zawierającej drewniany materiał opakowaniowy należy zgłosić w dokumencie CHED-PP, utworzonym przez podmiot odpowiedzialny za przesyłkę. Podmiot ten umieszcza numer dokumentu CHED do zgłoszenia celnego.