TRACKING
PL EN

Logistyczne rozwiązania w imporcie wina

Historyczna mądrość

Kiedy w XVIII w. na polecenie króla pruskiego Fryderyka II wzniesiono Twierdzę Srebrnogórską, jedną z najpotężniejszych ówczesnych twierdz górskich, mającą chronić Śląsk przed przedostaniem się wrogich wojsk przez Przełęcz Srebrną, krążyło w tych czasach powiedzenie: ‘W winie jest mądrość, w piwie siła, a w wodzie zarazki’. W centralnej części twierdzy znajdował się tzw. donżon, czyli najbezpieczniejsze miejsce, w którym stacjonowało dowództwo. Miało być samowystarczalne w trakcie oblężenia, więc zbudowano tam browar i piekarnię. W tamtym czasie żołnierze w fortecy otrzymywali do picia właśnie piwo, a wodą pojono tylko zwierzęta, gdyż uważana była za niedobrą do spożywania przez ludzi.

Podoba nam się część powiedzenia dotycząca wina. Wiadomo, że są różne gusta w wyborze trunków, ale na pewno warto dobierać je mądrze.

Rynek wina w Polsce

W Polsce według różnych danych spożycie wina kształtuje się na poziomie 3–6 l na mieszkańca rocznie. Podczas gdy w Europie zachodniej, np. we Włoszech, Francji czy Portugalii to ponad 40–50 l rocznie. I choć nadal do poziomu picia wina naszych sąsiadów w Europie nam daleko, to jednak wino w Polsce w ostatnich latach zyskuje coraz więcej zwolenników.

Według raportu przygotowanego przez Makro ‘Polacy w świecie wina 2018’, aż 62% Polaków deklaruje, że pije wino, jednak tylko 34% Polaków spożywa je regularnie.

Według danych The International Wine&Spirits Research ‘Raport Polska 2020’, Polacy najchętniej sięgali w 2018 r. po wina czerwone (54,5%), po białe (41%), ale już w 2020 r. spożycie wina czerwonego spadło do 51%, a białego wzrosło do 44%.

Według ekspertów Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa sprzedaż win w Polsce rośnie – w 2019 r. zwiększyła się o 15% rdr. Polacy mają również coraz większą wiedzę o winach i lepiej sprecyzowane oczekiwania. Poszukują dobrych win w umiarkowanych cenach, wybierają wina do 30 zł, kupując je najczęściej w dyskontach spożywczych i hipermarketach.

Import wina – co warto wiedzieć?

Wino jest bardzo specyficznym i delikatnym towarem, bardzo wrażliwym na światło, temperaturę i wilgotność. Różne gatunki win również potrzebują nieco odmiennych warunków przechowywania, pozwalających na utrzymanie ich smaku oraz aromatu. Dlatego organizacja logistyczna transportu wina wymaga doświadczenia i wiedzy. Dodajmy do tego jeszcze niezbędną znajomość i przestrzeganie wszystkich skomplikowanych procedur dotyczących importu wina i stajemy przed dużym wyzwaniem.

Logistyka transportu wina – procedury

AKCYZA

Wino jest towarem akcyzowym i podlega akcyzie, gdy tylko zostanie wyprodukowane lub zaimportowane do UE. Akcyza może zostać opłacona od razu lub w trybie odroczonym, co oznacza, że nie trzeba jej płacić, dopóki produkt nie zostanie dopuszczony do konsumpcji.

Podatek akcyzowy może płacić osoba lub firma, która jest uprawnionym prowadzącym skład, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane lub magazynowane, bądź z którego lub do którego się je wysyła. Za opłatę podatku może być też odpowiedzialny przewoźnik lub osoba trzecia, dostarczająca gwarancji przewozu.

Stawka akcyzy na wyroby winiarskie przy obecnym stanie prawnym wynosi 174 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. W porównaniu do roku 2020 wzrosła o 16 zł/100 litrów. Obowiązują dwa warunki zastosowania wymienionej stawki akcyzowej. Po pierwsze alkohol etylowy znajdujący się w wyrobie musi pochodzić wyłącznie z procesu fermentacji. Po drugie jego objętość w wyrobie nie może przekraczać 18% (tylko, jeśli nie zawiera dodatków wzmacniających). Poniżej znajduje się przykład wyliczenia stawki akcyzowej dla konkretnego ładunku:

1 europaleta: 120 x 80 x 149 cm

6 poziomów x 25 skrzynek to: 150 skrzynek, czyli 900 szt. butelek (0,7 l)

Waga palety: 650 kg brutto

Towar: wino w butelkach 0,7 to ok. 630 litrów

Przyjmując 900 standardowych butelek z winem o objętości 0,7 l wina, daje to 6,3 hektolitrów, czyli 174 zł x 6,3 = 1096,20 zł/ paleta

W tym miejscu trzeba mieć na uwadze fakt, że Ministerstwo Finansów planuje od stycznia 2022 r. wprowadzić podwyżki akcyzy o 10% na alkohol etylowy, w tym piwo i wino. Projekt zmian w przepisach jest obecnie na etapie konsultacji.

MONITOROWANIE TRANSPORTÓW

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów przedsiębiorcy (importerzy) oraz przewoźnicy zobowiązani są do zgłaszania do systemu celno-skarbowego SENT towarów akcyzowych, m.in. alkoholi, które są przywożone na terytorium RP. W procesie tym podmiot odbierający na terytorium kraju towar jest zobowiązany do przesłania specjalnego zgłoszenia w celu uzyskania numeru referencyjnego dla przewoźnika. Nasze doświadczenie we współpracy z dużymi kontrahentami w branży tytoniowej i alkoholowej pozwala nam kompleksowo zająć się całym procesem transportowym towarów akcyzowych.

Co możemy zaoferować w logistyce importu wina?

TRANSPORT

Zapewniamy transport morski, wyszukujemy sprzęt i miejsce w trudnym obecnie czasie na rynku kontenerowym. Współpracujemy ściśle z międzynarodowymi sieciami agentów, np. z JC Trans oraz z armatorami przy imporcie wina z takich krajów jak: USA, Chile, Argentyna, RPA, Izrael, Australia czy Nowa Zelandia. Obsługujemy transporty LTL/FTL z krajów unijnych, głównie z Hiszpanii i Portugalii.

BANDEROLOWANIE

Jesteśmy w pełni przygotowani do obsługi magazynowej towarów akcyzowych. Posiadamy maszynę banderolującą o wydajności dobowej do 50 000 sztuk banderol, umożliwiającą błyskawiczne operacje. Zlecamy wszystkie niezbędne badania, dopuszczające wino do obrotu na terenie RP.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy od 1 lipca 2021 r. do obrotu weszły nowe banderole.

Nowe banderole o rozmiarach 50 x 16 mm pojawiły się na winach i cydrach. Są znacznie mniejsze od stosowanych poprzednio znaków (160 x 16 mm dla butelek powyżej 0,5 l i 110 x 14 mm dla butelek mniejszych) i mogą być naklejane na cztery różne sposoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.  ZP Polska Rada Winiarska, materiały prasowe

Nowy wzór banderoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-oznaczania-wyrobow-akcyzowych-znakami-19061950

Nowe wersje banderol są już przekazywane do firm winiarskich w wersji samoprzylepnej lub bez warstwy z klejem jako ułatwienie dla wielu producentów. Papier, z którego wykonane są nowe wersje banderol różni się od wcześniejszego typu papieru, jednak nie powinno to niepokoić importerów. Legalność znaku można sprawdzić, skanując umieszczony na dole banderoli kod 2D.

Ważną informacją dla producentów i importerów jest ustalenie przez ustawodawcę okresu przejściowego między 1 lipca a 31 grudnia 2021 r. W tym czasie można naklejać zarówno stare, jak i nowe banderole, a także sprowadzać do Polski wyroby winiarskie opatrzone starymi lub nowymi znakami akcyzy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami data ważności naniesionych na butelki banderoli mija 30 czerwca 2022 r. Jednak Ministerstwo Finansów na specjalny wniosek ma możliwość wydania rozporządzeń wydłużających ten czas o rok, tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.

MAGAZYNOWANIE

Dysponujemy wydzielonym składem celnym, umożliwiającym składowanie towarów spożywczych, w tym alkoholi. Nasz system WMS pozwala na ewidencję towarów oraz jego identyfikację i pełną integrację z systemem importera. Nasz magazyn objęty jest całodobowym monitoringiem z archiwizacją do 45 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto dane dotyczące naszego magazynu:

Magazyn ATC Cargo zlokalizowany jest w Gdańsku, w PANATTONI PARK IV w bliskiej odległości Deepwater Container Terminal (DCT), który jest obecnie największym terminalem na Bałtyku. Dzięki lokalizacji magazynu działamy płynnie, również z ładunkami przypływającymi do Gdyni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dbamy o to, aby dostawy docierały do Was jak najsprawniej.

Zapraszamy do współpracy!

 

Na podstawie:

http://zpprw.pl

https://mediamakro.pl

https://poradnikhandlowca.com.pl

https://tsl-biznes.pl

– Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego: https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.181.0001178,metryka,rozporzadzenie-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-w-sprawie-zwolnien-od-podatku-akcyzowego.html

– Materiały własne