TRACKING
PL EN

Transport drogowy – brakuje samochodów i rosną stawki

Stawki w transporcie drogowym rosły już w I kwartale 2021 r. Średnie stawki w europejskim transporcie drogowym wzrosły o 1,6% rdr, jak informują analitycy z Transport Intelligence i Upply.

Ponadto według narzędzia Metrix, analizującego rynek spotowy transportu drogowego na trasach Polski z Włochami, Francją, Czechami, Rosją, Holandią i Wielką Brytanią, w czerwcu br. odnotowano spadek dostępności transportu na wszystkich trasach w porównaniu z majem br. Dodatkowo według analizatora indeks popytu rdr wzrósł na dwóch trasach, do Czech i Rosji, spadł za to na pozostałych kierunkach. W czerwcu 2021 r. wskaźnik stawek na rynku spotowym w przypadku wszystkich kierunków był wyższy rdr.

Na pewną przyczyną obecnej sytuacji są rosnące ceny ropy (przekładające się na rosnące ceny paliw), oraz wciąż niższa niż przed pandemią dostępność mocy przewozowych, braku wykwalifikowanych kierowców, a także ogólnie rosnące ceny z powodu inflacji w Europie.

Od marca 2021 r. gwałtownie zaczął rosnąć średni poziom cen benzyn i oleju napędowego. Za benzynę płacimy teraz najwięcej od września 2014 r., a za olej napędowy najwięcej od listopada 2018 r. Na cenę paliw w Polsce wpływają ceny ropy na światowych giełdach. Obecne notowania ropy Brent wyniosły 75 USD za baryłkę, najwięcej od października 2018 r., gdy pod koniec października 2020 r. baryłka kosztowała 37 USD.

Trzeba mieć świadomość, że ropa naftowa to część ceny finalnego produktu. Należy doliczyć koszty jej wyprodukowania, zużycia energii w rafinerii, koszty dostawy czy nakłady prowadzących stacje paliw. Duży wpływ na cenę benzyny i oleju napędowego mają też nałożone podatki (VAT, akcyza) oraz wprowadzona w 2018 r. opłata emisyjna i podniesiona ostatnio opłata paliwowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki makroekonomiczny wzrostu ceny oleju napędowego rdr.

Źródło: https://www.bankier.pl

 

Warto zwrócić również uwagę, że poszczególne rodzaje transportu w różny sposób rozliczają koszty transportu. W branży transportu drogowego największe wydatki są ponoszone na usługi obce (np. korzystanie z infrastruktury), jak również na wynagrodzenia, paliwo i amortyzację. Dlatego transport drogowy, razem z lotniczym, należą do najdroższych pod względem kosztów zewnętrznych.

Skutki obecnego stanu rzeczy w transporcie drogowym należy upatrywać też w już przyjętym w 2020 r. unijnym Pakiecie Mobilności, którego najdalej idące rozwiązania zaczną obowiązywać od 2 lutego 2022 r. Międzynarodowy transport drogowy obsługiwany jest od 2004 r. przez polskich przewoźników, którzy wykonują ponad 1/4 wszystkich transgranicznych przewozów w Europie. Zmienione w 2018 r. przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych, które zgodnie z postanowieniami Pakietu Mobilności wdrożone zostaną w transporcie drogowym już za pół roku, wprowadzą rewolucję w sposobie rozliczania wynagrodzenia kierowców podniosą drastycznie koszty przewoźników, a tym samym usługi będą drożeć.

 

Warto w tym trudnym czasie pamiętać o tym, aby planować swój transport z większym wyprzedzeniem, być gotowym na rozważenie alternatywnych rozwiązań i liczyć się z przesunięciami dostaw.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji i kontaktu.

 

Źródła:

https://trans.info/pl

https://www.motofakty.pl

https://log4.pl

https://www.fxmag.pl