TRACKING
PL EN

Outsourcing usług logistycznych – pomagamy w osiąganiu celów biznesowych

Procesy logistyczne to nie lada wyzwanie dla wielu firm. A w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia, okazuje się, że problemy związane z dostosowaniem się do zmian na rynku, do zwiększonego popytu na określone usługi logistyczne, do pojawiających się kryzysów w branży, wymagają jeszcze większego zaangażowania, specjalistycznej wiedzy i umiejętności, aby tym procesom sprostać.

Outsourcing różnych procesów w firmie w celu zwiększenia efektywności w działaniach praktykowany jest przez przedsiębiorstwa na całym świecie od lat. Wiadomo także, że skuteczne procesy logistyczne przyspieszają osiąganie wcześniej wyznaczonych celów i sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw.

Outsourcing usług logistycznych oprócz korzyści stricte finansowych, przynosi również wiele odczuwalnych udogodnień, związanych między innymi z całą działalnością operacyjną: planowanie i zarządzanie środkami transportu, powierzchnią magazynową, zasobami sprzętowymi, ludzkimi, obsługą klienta itp. Zyskuje się też niebagatelną korzyść, jaką jest dostęp do specjalistycznej i eksperckiej wiedzy operatora.

Wybór kompetentnego partnera do zewnętrznej obsługi logistyki powinien pomóc w usprawnieniu działań firmy, jej efektywności, produktywności oraz skupieniu się na rozwoju. Należy pamiętać, że outsourcing to długofalowa strategia działania. Dlatego wybierając operatora logistycznego, trzeba poświęcić wystarczająco dużo czasu, aby:

– należycie rozpoznać i ustalić potrzeby firmy,

– wyszukać pod ich kątem operatorów, których oferty są odpowiednie,

– po wybraniu operatora wdrożyć ustalone działania.

 

 

Nasze przykładowe branże w outsourcingu usług logistycznych. Na co warto zwrócić uwagę?

Import wina

Kompleksowe usługi logistyczne obejmują: transport morski kontenerowy, transport drogowy do magazynu, wprowadzenie na skład celny, nałożenie banderol akcyzowych, odprawę ostateczną, dystrybucję do miejsc przeznaczenia.

Dla tej branży ważne jest doświadczenie i szybkość działania operatora. Potrzebne są upoważnienia do wykonywania usług w składzie celnym: możliwość odroczenia należności celno-podatkowych, co przyspiesza odprawę. Elastyczne zarządzanie całym procesem od momentu przejęcia towaru na statek, poprzez transport drogowy, dostęp do magazynu i obsługę w magazynie oraz zajęcie się wszystkimi procedurami administracyjno-podatkowymi, pozwala skrócić i usprawnić cały proces importu towaru. Dodatkowo importer ma wgląd od samego początku planowania procesu w jego koszty i działania.

Branża e-commerce

Kompleksowe usługi logistyczne obejmują: transport morski lub lotniczy, drogowy, obsługę w magazynie, w tym kontrole jakościowe, kompletację, wysyłki oraz obsługę zwrotów.

Dla tej branży doświadczenie i szybkość działania ma niebagatelne znaczenie, dotyczy to zwłaszcza reagowania na tzw. peaki sprzedażowe. Przejęcie całego procesu logistycznego pozwala zaoszczędzić czas i koszty, potrzebne np. do usprawnienia własnych procesów sprzedażowych. Wymierną korzyścią w dzisiejszych czasach w branży e-commerce jest zapewnienie pełnej integracji systemowej, przy wymianie danych w czasie rzeczywistym.

Fotowoltaika

To stosunkowo nowa i prężnie rozwijająca się branża. Outsourcing procesu logistycznego w tym wypadku wymaga zaawansowanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w obsłudze trudnych towarów. Kompleksowa usługa, w której zakres wchodzi cały proces kompletacji oraz transportu towaru pozostaje wyzwaniem na każdym jej etapie. Dlatego coraz więcej firm docenia korzystanie z usług wyspecjalizowanych partnerów logistycznych.

Inne wartości operatora w zewnętrznej obsłudze logistycznej

Wiadomo, że wybór operatora logistycznego jest decyzją podejmowaną na dłuższy czas, często na lata. Ważne jest, aby wybrany partner jak najpełniej odpowiadał na nasze potrzeby, a zakres jego usług był dostosowany do specyfiki działania firmy.

Ważne wartości, których szukamy:

– Na jakim obszarze operator działa, czy lokalnie, czy globalnie?

– Jakie ma doświadczenie w obsłudze firm z podobnej branży?

– Czy zajmuje się obsługą wielokanałową, B2B, B2C itp.?

– Czy ma doświadczenie w obsłudze tzw. towarów wymagających, np. dużych gabarytów, produktów krótkiego terminu ważności, towarów niebezpiecznych itp.?

– Jakie są zalety lokalizacji magazynów operatora?

– Jakie stosuje bazowe systemy zarządzania?

– Jakie stosuje systemy integracji procesów logistycznych?

– Jakie inne dodatkowe usługi oferuje w procesie logistycznym?

– Jakie stosuje wskaźniki do badania swoich procesów logistycznych, np. jakości, produktywności, terminowości itp.?

– Jaka jest procedura rozliczania kosztów z operatorem logistycznym, co wchodzi w ich zakres?

 

To wszystko pokazuje, ile czasu i zaangażowania wymaga taki proces wyboru operatora logistycznego, aby zapewnić sobie w przyszłości poczucie bezpieczeństwa i jakość usług. Jednak na pewno warte jest to zachodu, biorąc pod uwagę wszystkie wymienione korzyści dla firmy: finansowe, operacyjne i rozwojowe.

Bo jak powiedział kiedyś Henry Ford: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”, to tym działaniem jest outsourcing.

 

Oprac. własne