TRACKING
PL EN

Zmiany w zasadach handlu GB – UE po okresie przejściowym

31 grudnia 2020 r. Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. Zakończy się okres przejściowy w handlu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie miała pełną, zewnętrzną granicę jako suwerenne państwo. Oznacza to, że przepływ towarów między Wielką Brytanią a UE będzie podlegał kontroli.

Aby zapewnić przedsiębiorcom dodatkowy czas na dokonanie niezbędnych ustaleń, rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję o wprowadzeniu nowych kontroli granicznych w trzech etapach do 1 lipca 2021 r.

Zaprezentowano go jako Border Operating Model, dostępny w dokumencie: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf

Oto najważniejsze wytyczne dotyczące przepływu towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską pod koniec okresu przejściowego.

Konsekwencje dla frachtu RoRo

Przykład zmian po okresie przejściowym

Obecnie do przewozu towarów między Wielką Brytanią i UE potrzebna jest tylko faktura i zamówienie przewozowe, które to dokumenty pozwalają zarezerwować bilet na promie RoRo lub dla pociągu Le Shuttle.

Po zakończeniu okresu przejściowego najpierw trzeba będzie dokonać zgłoszenia wywozowego. Następnie po przybyciu do portu lub terminalu wysłać wiadomość o wyjeździe do organów celnych.

Firmy będą musiały dopełnić formalności celnych i innych formalności granicznych związanych z importem.

Wielka Brytania przyjmie etapowe podejście do zgłoszeń przywozowych i będzie udzielać zwolnień z przywozowych deklaracji skróconych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Z tranzytu będzie można korzystać od 1 stycznia 2021 r.

Oprócz prostych dwóch formalności, czyli posiadania faktury i dokumentu przewozowego po okresie przejściowym należy wziąć pod uwagę co najmniej 9 dodatkowych procedur, w zależności od roli firmy w łańcuchu dostaw.

 

Ogólne wymagania i przygotowanie

Numery EORI

 

Sprawy celne – aktualizacja

Wielka Brytania wprowadzi kontrole graniczne pod koniec okresu przejściowego etapami – zaczynając od wybranych kontroli od 1 stycznia 2021 r. i przejdzie do pełnej kontroli dla wszystkich towarów od 1 lipca 2021 r.

Oznacza to:

Wymagania dotyczące zgłoszenia – import od stycznia 2021 r. do lipca 2021 r.

– wymaganie od przedsiębiorców przedstawiania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony dotyczących importu;

– wymaganie od przewoźników składania przywozowych deklaracji skróconych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Wymagania dotyczące zgłoszenia – eksport od stycznia 2021 r.

Pełne kontrole celne od 1 lipca 2021 r.

Więcej informacji na temat ceł można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

Transport towarów – procedura importu od 1 lipca 2021 r.

Transport towarów – procedura eksportu od 1 lipca 2021 r.

 

VAT / Akcyza

Podatek VAT

Akcyza

 

Departament Transportu (ang. DFT)

Zarządzanie ruchem w Wielkiej Brytanii – operacja Brock

W 2019 r. rząd z pomocą Kent Resilience Forum wdrożył operację Brock do zarządzania

ruchem samochodów ciężarowych i poradzenia sobie z ewentualnymi zakłóceniami na krótkich cieśninach.

Zostało to wsparte 3 instrumentami ustawowymi. Z racji tego, że ryzyko zakłóceń może wystąpić ponownie pod koniec okresu przejściowego UE 2020, rząd GB (ang. HMG) proponuje:

Operacja Brock może być zatem ponownie aktywowana, jeśli po zakończeniu okresu przejściowego pojawią się problemy z ruchem na granicy między Wielką Brytanią a UE.

Przewoźnicy, którzy docierają do Kent bez odpowiednich dokumentów granicznych lub próbują obejść operację Brock, podlegaliby grzywnom w wysokości 300 GBP na miejscu, z możliwością nałożenia „wielokrotnych grzywien”.

Zarządzanie ruchem w Wielkiej Brytanii – Smart Freight Service (SFS)

 

Brytyjscy pośrednicy i agenci celni

Pośrednicy w Wielkiej Brytanii

 

Infrastruktura graniczna Wielkiej Brytanii

 

Pytania i FAQ

Czy system GVMS zostanie przetestowany i dostarczony na czas? Tak.

Czy firma z UE może ubiegać się o brytyjskie EORI? Tak, jeśli firma z UE musi złożyć zgłoszenie celne w Wielkiej Brytanii, wtedy będzie musiała uzyskać brytyjski numer EORI, nawet jeśli ma już numer EORI w jednym z krajów UE-27.

Czy w Wielkiej Brytanii będą wymagane deklaracje dotyczące opakowań wielokrotnego użytku? Zamiarem HMRC jest stworzenie przepisów, aby zminimalizować wszelkie wymagania dotyczące deklaracji opakowań wielokrotnego użytku po okresie przejściowym. Należy pamiętać, że kwestia ta podlega procedurom parlamentarnym i harmonogramowi legislacyjnemu.

Czy Defra zażąda oryginalnych świadectw zdrowia, czy też agent przyjmie kopie elektroniczne? Oryginał świadectwa w formie papierowej musi być przewożony z przesyłką. Od stycznia będziemy również zwracać się do zgłaszających o przesłanie kopii elektronicznej do brytyjskiego skomputeryzowanego systemu informacyjnego (IPAFFS).

Należności celne można odroczyć, ale jaka jest procedura dotycząca podatku VAT? Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli odroczyć zgłoszenia celne i cła. Muszą oni uwzględniać podatek VAT z tytułu importu w deklaracjach VAT, które zawierają datę przywozu towarów. W celu wypełnienia pól w deklaracjach VAT, należy oszacować podatek VAT na podstawie ewidencji importowanych towarów. Przy składaniu odroczonego zgłoszenia celnego w następnym miesięcznym zestawieniu on-line wskazana zostanie kwota VAT należnego z tytułu tego zgłoszenia. Wszelkie szacunki można następnie skorygować i uwzględnić wszelkie różnice w kolejnej deklaracji VAT.

 

Dodatkowe informacje

Przydatne linki:

ow_to_import_goods_from_the_EU_into_GB_z_ stycznia_2021.pdf

ow_to_export_goods_from_GB_into_the_EU_z_ stycznia_2021.pdf

 

Opracowanie na podstawie: Prezentacja Ambasady Brytyjskiej