TRACKING
PL EN

Wpływ transportu na środowisko

Transport towarów powoduje zużycie energii, emisję dwutlenku węgla i emisję spalin. Dostawcy usług logistycznych chcą wiedzieć, jaki wpływ na środowisko mają przewozy towarowe w różnych rodzajach transportu, aby zmniejszyć ten wpływ.

Instytut Energii i Badań Środowiska z Heidelbergu, Öko-Institut z Berlina oraz Rail Management Consultants GmbH (RMCon / IVE mbH) z Hanoweru opracował system EcoTransIT-Tool w celu ilościowego określenia emisji z transportu towarowego.

EcoTransIT identyfikuje wpływ transportu towarowego na środowisko w kategoriach bezpośredniego zużycia energii i emisji podczas eksploatacji pojazdów oraz podczas transportu produktów.

W badaniu obliczono zużycie energii oraz emisję CO2 i pyłów zawieszonych, porównując transport drogowy i kolejowy na przykładzie ciągnika siodłowego oraz pociągu.

Podstawowa zasada obliczeń opiera się na wadze pojedynczej przesyłki i przebytej przez nią odległości.
W obliczeniach wykorzystano następującą główną zasadę dla obliczeń emisji pojazdów:

WTW zużycie energii lub emisja na transport = Odległość transportu x masa przewożonych ładunków x (TTW zużycie energii lub emisja pojazdu na tonę netto/km + WTT zużycie energii lub emisja ogółem na tonę netto/km)

Zbadano zużycie energii oraz różnice w emisji CO2 oraz pyłów zawieszonych (SMOG) ciągnika siodłowego z kontenerem 20DV/10t i składu pociągu 1300t na trasie Gdynia–Warszawa.

 

Wyniki badania

Jaka jest emisja CO2?

1 kontener 20’ przewieziony na trasie Gdynia–Warszawa pociągiem emituje do środowiska 198 razy mniej CO2, niż 1 kontener 20’ przewieziony ciągnikiem siodłowym na tej samej trasie.

Człowiek w ciągu doby wydziela ok. 1 kg CO2, dla porównania przewiezienie 1 kontenera 20’ na trasie Gdynia–Warszawa pociągiem powoduje emisję 1,3 kg CO2, a ciągnikiem siodłowym aż 257 kg CO2.

Jaka jest emisja pyłów zawieszonych (SMOG)?

1 kontener 20’ przewieziony na trasie Gdynia–Warszawa pociągiem emituje do środowiska 28 razy mniej pyłów zawieszonych składających się na popularny SMOG, niż 1 kontener 20’ przewieziony ciągnikiem siodłowym na tej samej trasie.

Przy spaleniu 1 tony węgla kamiennego emitowane jest ok. 10 kg pyłów, dla porównania przewiezienie 1 kontenera 20’ na trasie Gdynia–Warszawa pociągiem powoduje emisję 0,0005 kg CO2, a ciągnikiem 0,014 kg.

 

Innowacyjne rozwiązania w transporcie Intermodalnym

Jednym z rozwiązań w sytuacji wyboru transportu drogowego są ekologiczne ciągniki siodłowe napędzane gazem LNG. To tzw. ‘czyste samochody’ w kierunku ekologicznej wizji ‘ZERO EMISJI’. Głównymi korzyściami płynącymi z ich eksploatacji są:

redukcja zanieczyszczeń – to ograniczenie emisji CO2 o 20%, cząstek stałych (sadzy) o 100% oraz innych gazów cieplarnianych w porównaniu do spalania oleju napędowego w silnikach Diesla, brak również rozlanego paliwa;

sprawdzona technologia – dzięki wytrzymałym zbiornikom na CNG/LNG samochody gazowe cechują się ponadprzeciętnym bezpieczeństwem, zarówno w eksploatacji, jak i w sytuacji wypadku;

cichsza praca – silniki gazowe pracują znacznie ciszej od silników Diesla, zarówno na biegu jałowym jak i przy maksymalnym obciążeniu;

dostępność paliwa – bogate zasoby gazu ziemnego na świecie oraz wsparcie ze strony międzynarodowych organizacji oraz rządów państw są podstawą dla rozwoju sieci dystrybucji tego paliwa.

W Polsce jednak korzystanie z tego typu ekologicznych rozwiązań jest wciąż drogim przedsięwzięciem. Samochody napędzane gazem są droższe o 40% od aut z napędem Diesla. Dodatkowo w kosztach należy uwzględnić dojazdy do odległych i rozproszonych w całym kraju stacji tankowania (obecnie funkcjonuje w Polsce jedynie 10 takich stacji) oraz wyższe koszty przeglądów i utrzymania aut.

Pomimo wymienionych trudności i wysokich kosztów eksploatacji samochodów napędzanych gazem LNG cieszymy się, że flota samochodowa naszego partnera strategicznego będzie zasilona aż 10 nowymi ekologicznymi ciągnikami siodłowymi napędzanymi gazem LNG do końca 2020 r. Tym bardziej jesteśmy dumni, że możemy współpracować z partnerem, który wdraża najwyższe ekologiczne standardy dostępne w branży transportowej na świecie – podkreśla Krzysztof Makowiecki, Key Account Manager w ATC Cargo SA. – Jako operator logistyczny bazujemy na transporcie intermodalnym, będącym rozwiązaniem wspierającym środowisko i jesteśmy przekonani, że innowacyjne przedsięwzięcia, z wykorzystaniem tzw. ‘samochodów czystych’ wyznaczają kierunek na rynku logistycznym, w jakim powinien się rozwijać transport w Polsce.

 

Opracowanie na podstawie: Materiały o naczepach LNG: B. Dziewierska, Loconi Intermodal SA. Materiał o aspektach środowiskowych w transporcie kolejowym: A. Tryniszewska, Loconi Intermodal SA na podstawie: https://www.ecotransit.org/calculation.en.html. Obliczenia zgodne z obowiązującą w Polsce normą: PN-EN 16258:2013-05 „Metodologia obliczania i deklaracja zużycia energii i emisji GHG w usługach transportowych (ładunku i pasażerów)”.