TRACKING
PL EN

Modernizacja infrastruktury w portach – opóźnienia w transporcie

Fot. NDI, Port Gdańsk

W związku z coraz większą ilością ładunków obsługiwanych przez porty w Gdyni i Gdańsku oraz utrudnieniami w ruchu kolejowym spowodowanym pracami modernizacyjnymi rosną opóźnienia w pracy terminali kontenerowych. Przekłada się to na problemy w terminowej realizacji dostaw kontenerowych. Opóźnienia w ruchu pociągów dotyczą przede wszystkim stacji Gdańsk Port Północny.

Port Zewnętrzny w Porcie gdańskim to teren, na którym znajdują się wszystkie terminale głębokowodne, umożliwiające przyjmowanie największych jednostek przypływających do Gdańska. Inwestycje infrastrukturalne, które prowadzi PKP PLK SA – „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” obejmuje przebudowę ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych oraz wymianę 221 rozjazdów. Przebudowane zostaną również 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Łączna wartość inwestycji to 932 mln zł, z dofinansowaniem z Funduszy Unijnych.

Przewidywane zakończenie inwestycji jest dwuetapowe: na linii Gdańsk Główny–Gdańsk Kanał Kaszubski rozbudowa trakcji i torów kolejowych ma zakończyć się w lutym 2021 r., a na linii Gdańsk Główny–Gdańsk Port Północny – w grudniu 2022 r.

Zakres prac modernizacyjnych prowadzony jest w wielu miejscach jednocześnie, dlatego zarządca infrastruktury wprowadził codzienne wyłączenia z ruchu w określonych godzinach. Utrudnia to płynne prowadzenie transportu do/z Gdańska. Ograniczenia często trwają dłużej niż czas deklarowany przez operatora, co powoduje bardzo dużą kumulację pociągów przed portem. Opóźnienia w ruchu kolejowym przekładają się na opóźnienia pracy terminali przeładunkowych i transportu intermodalnego. Terminal DCT, który najmocniej odczuwa skutki obecnej sytuacji, ma w tej chwili zaległości na poziomie ponad 1000 ruchów. W wyniku tego powstaje kongestia w porcie.

Aby nie dopuszczać do większych przestojów, kontenery kierowane są z pociągów na transport drogowy. A wzrost popytu na usługi firm przewozowych powoduje ograniczenie w dostępności samochodów.

Jako operator intermodalny z uwagą na bieżąco monitorujemy całą sytuację i będziemy informować o zmianach w tym zakresie.