TRACKING
PL EN

Import sprzętu ochronnego serwisem kolejowym ATC Cargo

Aktualna sytuacja rozprzestrzeniającej się pandemii na świecie wymaga od nas zdecydowanych działań. Dzięki wsparciu naszych przyjaciół z Szanghaju, kontynuujemy pomoc w zakresie sprowadzenia do Polski potrzebnych materiałów ochronnych z Chin – maseczek, gogli oraz odzieży ochronnej.

Zapotrzebowanie na ten asortyment jest w tej chwili ogromne, a Chiny dostarczają aż 80% globalnej produkcji środków ochronnych.

Należy przy tym pamiętać, że producent powinien przedstawić właściwe dokumenty i certyfikaty na oferowane przez siebie produkty. Najważniejsza jest ‘deklaracja zgodności CE’ z właściwymi dyrektywami, co oznacza, że towar jest zgodnym z unijnymi przepisami o bezpieczeństwie jego użytkowania.

Należy również pamiętać o zmianach, jakie w ostatnich dniach wprowadził rząd Chin, dotyczących tego asortymentu:

– z dniem 1 kwietnia producent musi posiadać koncesje na tego rodzaju asortyment,

– z początkiem maja wszystkie produkty będą musiały posiadać ISO (w związku z dużą ilością podróbek z nielegalnych fabryk).

Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, którzy posiadają niezbędne certyfikaty i atesty tych produktów. Pozwala to na dopuszczenie towaru do obrotu na terenie Unii Europejskiej oraz gwarantuje bezpieczeństwo dla zdrowia.

W związku z ograniczeniami we frachcie lotniczym (dostępnością przestrzeni ładunkowej i niepewnością dotyczącą stawek za przewóz) oferujemy usługę transportu kolejowego drobnicowego przy wykorzystaniu w całości własnego serwisu.

Korzystamy wyłącznie z własnych magazynów drobnicowych po stronie chińskiej, których mamy na chwilę obecną aż 27. Dzięki temu zapewniamy serwis z każdego miejsca w Chinach, ograniczając do minimum ryzyko opóźnień i gwarantując większą terminowość dostaw. Serwis jest cykliczny, z cotygodniowym wyjściem ze stacji kolejowej w Xi’an (Chiny). Po skonsolidowaniu towarów w Xi’an następuje wysyłka kolejowa do stacji przeładunkowej w Małaszewiczach, a następnie kontenery zostają rozformowane w magazynie w Markach (k/Warszawy). Po ich rozformowaniu i dokonaniu odprawy celnej towar dostarczany jest bezpośrednio do finalnego odbiorcy.

Gwarantujemy pełne wsparcie logistyczne oraz fachowe doradztwo przy imporcie potrzebnych produktów ochrony indywidualnej do Polski.