TRACKING
PL EN

Wpływ koronawirusa w Chinach na handel zagraniczny

W optymistycznych prognozach dotyczących wpływu, jaki epidemia koronawirusa powoduje w handlu zagranicznym z Chinami, mówi się o skutecznej kontroli epidemii, która może wpłynąć tylko tymczasowo na wymianę handlową z Państwem Środka.

Jednak dane spływające z całego świata o wciąż nowych zarażeniach nie pozostawiają złudzeń. Pojawiają się wciąż nowe doniesienia o zarażonych w Europie i na innych kontynentach. Liczba zarażonych w Chinach przekroczyła już 75 tysięcy osób i nadal nie spada. Poszczególne państwa podejmują nowe kroki, aby zabezpieczyć się przed epidemią. WHO łączy siły ekspertów, aby przyspieszyć badania nad opanowaniem wirusa.

Co tracą Chiny w wyniku epidemi?

Obszary dotknięte przez koronawirusa stanowią ponad 80% wielkości PKB Chin i ponad 90% całkowitej wielkości eksportu. Dodatkowo przedłużenie chińskich świąt Nowego Roku, które miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, przyczynia się do zmniejszenia wolumenu przewozów kontenerowych w chińskich portach o ponad 6 mln TEU w I kwartale 2020 r. Spodziewany wzrost globalnej przepustowości kontenerów w tym roku spadnie o co najmniej 0,7%. Od 20 stycznia przepustowość kontenerów spadła o ponad 20%, co wiadomo na podstawie cotygodniowych danych dotyczących dokowania kontenerów, zebranych z głównych portów w Chinach.

Ocena sytuacji Grupy WWL

Według badania z ubiegłego tygodnia na próbie prawie 80 000 krajowych fabryk odpowiadających za handel zagraniczny w ramach Grupy WWL wynika, że sytuacja wznowienia pracy w tych fabrykach nie odbędzie się najszybciej, bo wychodzenie z epidemii może zająć tygodnie. Jak pokazują dane: zaledwie 8% fabryk częściowo wznawia moce produkcyjne, ale nie eksportuje żadnych produktów; 15% fabryk nie wznowiło w ogóle pracy, ale posiada zapasy dostępne na eksport; a 70% fabryk nie wznowiło pracy w ogóle ani nie posiada zapasów dostępnych na eksport.

Brak maseczek ochronnych na twarz dla wszystkich potrzebujących oraz odzieży ochronnej dla personelu medycznego stanowi wciąż wyzwanie.

Prognozy eksportowe dla różnych branż w różnych regionach Chin

Z punktu widzenia na przykład branży zaawansowanych technologii, a także branż z bardziej złożonymi łańcuchami dostaw, typu: wyposażenie domu, części samochodowe, produkcja maszyn, wznawianie procesu produkcyjnego odbywa się stosunkowo wolno. Z kolei w branżach z prostszymi rodzajami przetwarzania surowców, typu: chemikalia, blachy i kute metale odbywa się to szybciej.

Jak sytuacja wygląda obecnie w różnych regionach Chin?

– W Chinach Południowych i Chinach Wschodnich, np. w Zatoce Bohai wiele firm nie ucierpiało z powodu epidemii poważnie i wszyscy podejmą pracę od końca lutego; oczekuje się, że do początku marca fabryki osiągną poziom 70% mocy produkcyjnych.

– W obszarze delty rzeki Jangcy, w miastach Szanghaj i Jiangsu do końca lutego fabryki mają osiągnąć poziom 60% mocy produkcyjnych, a pełne odzyskanie ma nastąpić po początku marca.

– W delcie rzeki Peal wznowienie pracy już się rozpoczęło i ma osiągnąć poziom prawie 80% zdolności eksportowych na początku marca.

– Regiony Minnan i Shantou również wznowienie pracy jest już rozpoczęte i oczekuje się, że osiągnie poziom 80% zdolności eksportowych na początku marca.

Dane są uzupełniane na bieżąco. Szacuje się, że w najbliższym tygodniu zawieszenie zdolności eksportowych osiągnie poziom 30%.

Wpływ epidemii na ceny

Epidemia oczywiście nie pozostaje bez wpływu na politykę cenową frachtu. Główni przewoźnicy na rynku stosują twardą politykę frachtową. Chcą utrzymać stosunkowo wysoką stawkę frachtową. Przewoźnicy stosują również alokację w celu dostosowania przestrzeni wysyłkowej. Wysyłki są przenoszone z Chin do dostępnych miejsc w Japonii, Korei Południowej i Azji Południowo-Wschodniej.

Jak sytuacja obecnie wygląda w chińskich portach?

Dalian: Pojemności przyczep mogą zaspokoić podstawowe potrzeby wysyłkowe; praca w magazynach i terminalach odbywa się normalnie.

Tianjin: Dostępne są tylko lokalne sterowniki przyczep; operacje odbywają się tylko na krótkich lokalnych trasach w obrębie prowincji; magazyny i terminale funkcjonują normalnie, ale brakuje pracowników.

Qingdao: Przyczepy są trudno dostępne, ponieważ kierowcy mogą wznowić pracę dopiero po 14 dniach kwarantanny; magazyny i terminale funkcjonują normalnie, ale pracownicy muszą przechodzić 14-dniową kwarantannę.

Szanghaj: Koszt transportu drogowego i ładunku wzrósł prawie dwukrotnie. Przyczepy nie są dowożone do 7 kluczowych regionów, np. Zhejiang, z powodu epidemii; nie wszystkie magazyny wznowiły pracę, brakuje pracowników do ręcznego rozładunku.

Nanjing: Zdolność przewozowa wynosi tylko 5% wartości normalnej, ponieważ kierowcy spoza miasta nie mogą wrócić do Nanjing; większość ładunków pochodzi z Anhui, a przyczepy działające poza prowincją należy poddać 14-dniowej kwarantannie; terminale mogą działać normalnie podczas załadunku.

Ningbo: Pojemność przyczep w Ningbo jest obecnie mniejsza niż 10% z powodu zamknięcia dróg i nieobecności kierowców; praca w magazynach i terminalach powoli jest wznowiona.

Xiamen: Do pracy zgłosiło się 30% kierowców przyczep; z racji wdrożenia kontroli wejścia w regionie nadal będzie brakować kierowców; terminale są gotowe do pracy, ale tylko do godziny 17:30.

Shenzhen: Brakuje przyczep; nieznany jest czas wznowienia magazynu; praca w terminalu została wznowiona na poziomie 70%.

Największe zagrożenie przed kontenerami chłodniczymi

Duże wyzwanie stoi przed rynkiem kontenerów chłodniczych. Terminale zmagają się z niedoborem zasilania wtyczek do prądu. Dostęp do nich jest ściśle kontrolowany w różnych regionach. Wynika to z faktu, że kierowca przyczepy nie zgłasza się na dyżurach oraz potrzebuje 14-dniowej kwarantanny, przez co przyczepa nie może wznowić pracy. Ponadto autostrady w niektórych obszarach są zamknięte, a cała zdolność rynkowa przyczep jest trudna do odzyskania w krótkim okresie. Niektórzy przewoźnicy nakładają dodatkową opłatę z tytułu zatoru w wysokości 1000 USD lub więcej za kontener chłodniczy dla wszystkich ładunków chłodniczych przybywających do Szanghaju, Ningbo i Tianjin.

Proponuje się, aby tam, gdzie to możliwe, towary wysyłać do innych chińskich miejsc docelowych lub na inne rynki, aby w ten sposób unikać zatorów w portach. To szczególnie ważne w przypadku towarów wrażliwych na upływ czasu, takich jak owoce, warzywa i mrożone mięso.

Zdolność przewozowa i sytuacja na rynku dla Europy

Epidemia spowodowała skrajny niedobór przyczep i jeszcze bardziej zmniejszyło się zapotrzebowanie na przestrzeń dla kontenerów w Europie Zachodniej. Tradycyjny szczyt eksportu towarów, takich jak sprzęt AGD, meble i odzież, trwa w Europie od marca do maja. Oczekuje się, że w połowie marca prawdopodobnie nastąpi wzrost cen i ograniczenia powierzchni. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z wysyłki poza sezonem, czyli w lutym, co pozwala uniknąć ewentualnych podwyżek cen frachtu w marcu.

 

Oprac. na podstawie materiałów własnych.