TRACKING
PL EN

Brak miejsca dla kontenerów chłodniczych (typ RF) w chińskich portach

W związku z przedłużającymi się przerwą świąteczną Chińskiego Nowego Roku, spowodowaną epidemią koronawirusa, odbiór kontenerów chłodniczych w Chinach jest bardzo spowolniony, gdyż brakuje miejsca w portach.

Armator Yang Ming informuje, że w wyniku zaistniałej sytuacji kontenery RF będą przekierowywane do alternatywnych portów, takich jak Kaohsiung, Hongkong, Singapur i Pusan. Tam będą oczekiwać na dalszy tranzyt. Alternartywnie będą zwracane z powrotem do miejsca pochodzenia lub pozostaną na pokładzie statku do następnego miejsca docelowego transportu. Yang Ming nie może zagwarantować czasu dostawy ani trasy tranzytu, a dodatkowe koszty i ryzyko zostaną przeniesione na klienta, ponieważ sytuacja kryzysowa jest poza kontrolą armatora.

Informacje o zmianach w operacjach z powodu epidemii ogłosił również operator Safmarine. Z powodu braku miejsca dla terminali chłodniczych w terminalach w Szanghaju i Xingang zostały wprowadzone dodatkowe opłaty za zatory. Dodatkowa opłata z tytułu zatoru w wysokości 1000 USD za kontener obowiązuje dla wszystkich ładunków Reefer przybywających do Szanghaju i Xingang na pokrycie dodatkowych kosztów zmiany trasy od 7 lutego br.

Oto następujące aktualizacje i korekty w serwisach Safmarine:

Armatorzy zalecają klientom, aby w miarę możliwości wysyłali towary do innych chińskich miejsc docelowych lub na inne rynki w celu uniknięcia zatłoczonych portów. To zalecenie dotyczy w szczególności towarów wrażliwych w czasie transportu, łatwo psujących się, schłodzonych, o ograniczonym, krótkim okresie przechowywania, np. owoce, warzywa, mrożone mięso.