TRACKING
PL EN

Co się zmieni w nowych Incoterms 2020?

W tym roku 2019 Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC) z siedzibą w Paryżu obchodzi stulecie swojego istnienia. W 1936 r. ICC opracowało i opublikowało pierwsze zasady Incoterms, które od tamtej pory ciągle są rozwijane i podtrzymywane. Ostatnie opublikowane Incoterms 2010 nadal są obowiązującymi regułami w międzynarodowym handlu.

Aktualnie ICC pracuje już nad aktualizacją nowych warunków handlowych – Incoterms 2020. Będzie to nowa edycja, zweryfikowanych dotychczasowych warunków handlowych dla wszystkich podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie globalnego handlu.

Incoterms 2020 są opracowywane przez Komitet Ekspertów (Grupa Projektowa), w którym po raz pierwszy oprócz przedstawicieli Europy i Stanów Zjednoczonych pojawią się przedstawiciele z Chin i Australii. Komitet spotyka się cyklicznie w celu omawiania różnych kwestii, podawanych przez 150 członków izb handlowych ICC.

 

Nowe Incoterms 2020 mają być opublikowane w ostatnim kwartale 2019 r., a wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Oto niektóre z głównych zmian reguł, które zostaną wprowadzone w nowej edycji Incoterms 2020:

usunięcie FAS (Free Alongside Ship) – jako bardzo rzadko używanej reguły i podobieństwa do FCA (Free Carrier Alongside), który jest częściej używany, kiedy towary są dostarczane w porcie wyjścia kraju eksportera, a mogą również być dostarczane na doku, jak w FAS. W rzeczywistości FAS jest wykorzystywany wyłącznie do wywozu niektórych towarów (minerałów i zbóż).

– rozważane jest rozwinięcie FCA w dwie reguły – obecnie około 40% międzynarodowych operacji handlowych odbywa się za pomocą tej reguły, ponieważ umożliwia ona dostawę towarów w różnych miejscach w kraju kupującego (docelowy adres, terminal lądowy, port, lotnisko itp.). W jej miejsce powstałyby dwie reguły – jedna dotycząca dostaw lądowych, druga – morskich.

zmiana dotycząca FOB (Free On Board) i CIF (Cost, Insurance and Freight), które są stosowane jako najstarsze reguły również do transportu kontenerowego zamiast ich prawidłowych odpowiedników FCA i CIP (przeznaczone tylko do transportu w kontenerach). A obecnie około 80% handlu międzynarodowego odbywa się w kontenerach.

utworzenie nowego Incoterm CNI (Cost and Insurance) – ma to wypełnić lukę między FCA a CFR (Cost and Freight)/CIF. W przeciwieństwie do FCA, które obejmuje koszt międzynarodowego ubezpieczenia w imieniu eksportera, w tej regule ryzyko transportu zostanie przeniesione na kupującego w porcie wyjścia.

zamiast DDP (Delivered Duty Paid) powstaną dwie nowe reguły: DTP (Delivered at Terminal Paid) i DPP (Delivered at Place Paid). W DTP sprzedawca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z transportem, włączając w to opłaty celne, jeżeli towar będzie dostarczany do terminala w miejscu przeznaczenia (port, lotnisko itp.), zaś w wypadku reguły DPP sprzedawca będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z transportem, włączając w to opłaty celne, jeżeli towar będzie dostarczany do innego miejsca poza terminalem (np. adres kupującego).

propozycja zmiany nazwy DAT (Delivered at Terminal) na DPU (Delivered ad Place Unloaded), aby określenia ‘terminal’ nie stosować błędnie, np. utożsamiać z ‘terminalem celnym’.

Oprócz zmian wprowadzanych przez Komitet Projektowy do Incoterms, analizowane są także inne kwestie, które zostaną uwzględnione w nowej edycji Incoterms 2020:

– bezpieczeństwo transportu,

– przepisy dotyczące ubezpieczenia transportu,

– związek między Incoterms a międzynarodową umową sprzedaży.

 

Na podstawie:

https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/

https://www.globalnegotiator.com/blog_en/incoterms-2020-main-changes/

http://www.prawoilogistyka.pl/wymiana-miedzynarodowa/incoterms-2020-jakich-zmian-powinnismy-sie-spodziewac/

https://www.shiphub.pl/incoterms-2020/