TRACKING
PL EN

SENT – nie warto go lekceważyć

Z dniem 1 października 2018 r. weszły w życie regulacje wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, dotyczące obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących tzw. towary wrażliwe. [Pisaliśmy o tym we wcześniejszym artykule: http://atc-cargo.pl/blog/2018/10/02/nowe-obowiazki-przewoznikow-w-kontekscie-nowelizacji-przepisow-o-monitorowaniu-przewozu-towarow-tzw-wrazliwych/]

W okresie do 31 grudnia 2018 r. obowiązywał okres przejściowy, kiedy to nie były stosowane kary wobec przewoźników i kierowców za niedopełnienie obowiązku przesyłania danych geolokalizacyjnych. Miało to pomóc przedsiębiorcom przygotować się na nadchodzące zmiany. Jak się okazało w nowym roku po kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego (ITD), przewoźnicy nadal dopuszczają się nadużyć, stąd zostały już nałożone pierwsze kary.

Przypomnijmy, przewoźnik za niedopełnienie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych ponosi karę w wysokości 10 000 zł, natomiast kierowca za nieaktywowanie lokalizatora lub za wykonywanie przewozu z niesprawnym lokalizatorem zapłaci karę w wysokości od 5000 do 7500 zł.

Organ kontrolujący może odstąpić od nałożenia kary, jeżeli nieprzekazywanie danych było spowodowane niedostępnością rejestru.

Towary wrażliwe

System monitorowania dotyczył na początku transportu drogowego towarów tzw. wrażliwych, czyli akcyzowych: tytoniu, paliw i alkoholu. Następnie do wykazu zostały dodane transport kolejowy oraz leki. Od 25 września 2018 r. wykaz został rozszerzony o kolejne towary (bibuła papierosowa i taśma formująca do papierosów oraz wyroby zawierające pow. 50% alkoholu skażonego). Lista towarów objętych monitorowaniem może być rozszerzana przez Ministra Finansów. Lista leków, specjalnych środków spożywczych i wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności jest ogłaszana przez Ministra Zdrowia i co dwa miesiące aktualizowana. Lista zawiera też nazwę substancji czynnej, dawkę leku, postać, wielkość opakowania oraz kod EAN.

Kto musi dokonywać zgłoszenia SENT?

Zgłoszenia do systemu SENT muszą dokonywać:

– przedsiębiorcy, którzy wysyłają towary wrażliwe w kraju i za granicę (WDT-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport);

– przedsiębiorcy, którzy odbierają w kraju towary wrażliwe sprowadzane z zagranicy (WNT-wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import);

– przedsiębiorcy, którzy przewożą towary wrażliwe przez terytorium kraju (tranzyt);

– w wypadku leków – hurtowania farmaceutyczna, która zgłosiła do Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) zamiar wywozu leku za granicę lub ich sprzedaż firmie mającej tam siedzibę.
Niezależnie od obowiązków zgłaszającego, przewoźnicy, którzy wykonują zadania transportowe, muszą uzupełniać zgłoszenia przewozu. Muszą wprowadzać do systemu dane dotyczące środka transportu. W trakcie całej trasy przewozu na terytorium Polski towaru objętego zgłoszeniem są zobowiązani przekazywać aktualne dane geolokalizacyjne środka transportu objętego zgłoszeniem. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT. Uzupełnienie zgłoszenia dotyczy również firm, które odbierają towary dostarczane w kraju. Muszą one wprowadzić do systemu informacje o przyjęciu towaru.
Wszystkie zgłoszenia, uzupełnienia i aktualizacje zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą można dokonywać na przygotowanej platformie internetowej w systemie SENT (www.puesc.gov.pl).

Rozszerzanie wykazu monitoringu

Ministerstwo Finansów planuje w następnej kolejności objęcie monitoringiem transporty gazu LPG oraz planuje rozpocząć sczytywanie tablic rejestracyjnych ciężarówek przejeżdżających przez granicę południową i zachodnią Polski. Obecnie dotyczy to tylko granicy UE z Ukrainą, Białorusią i Rosją. Ma to na celu dalsze uszczelnienie obrotu paliwami. Paliwo LPG ze względu na różne opodatkowanie w zależności od przeznaczenia, bywa również przedmiotem przestępstw.

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń odbioru oleju opałowego w miejsce papierowych deklaracji o wykorzystaniu tego paliwa.

Ministerstwo Finansów uznaje wprowadzenie systemu SENT za bardzo duży sukces, gdyż jak podaje wprowadzenie podobnego systemu rozważają u siebie służby skarbowe Niemiec, Wielkiej Brytanii, a nawet Rosji.

 

Na podstawie:

http://koben.pl/sent-pierwsze-kary-za-brak-lub-wadliwe-dzialanie-systemu-gps/

https://puesc.gov.pl/e-przewoz

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/guide_178-MONITOROWANIE_PRZEWOZU_DROGOWEGO

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2759463,Przepisy-o-SENT-skutecznie-uderzyly-w-oszustow-podatkowych.html

https://www.money.pl/gospodarka/transport-lpg-pod-specjalnym-nadzorem-resort-finansow-rozszerzy-pakiet-przewozowy-6343006449342593a.html