TRACKING
PL EN

Wpływ wzrostu cen energii na transport kolejowy

Za sprzedaż energii przewoźnikom kolejowym odpowiada spółka PKP Energetyka. W opublikowanym przez spółkę oświadczeniu czytamy, że od początku roku 2019 taryfa za energię wzrośnie o 67% w stosunku do roku bieżącego. Jednocześnie PKP Energetyka informuje, że przewoźnicy, którzy zawarli kilkuletnie kontrakty ze spółką nadal będą korzystali z niskich cen energii, nawet do 2021 r.

Jednak spoglądając szerzej na dziedzinę transportu, należy zwrócić jeszcze uwagę na wzrost kosztów paliwa w ciągu całego roku 2018 o ok. 17%. To przekłada się na zwiększenie kosztów transportu drogowego o średnio 10%. Zatem podwyżka cen energii doprowadzi do jeszcze większego wzrostu cen frachtu kolejowego. To w efekcie spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na transport drogowy, a konsekwencją będzie podwyższenie stawek drogowych.

Jak widać z powyższych danych, zapowiadany wzrost opłat za energię dotknie całą branżę transportową, co w rzeczywistości przełoży się na podrożenie każdych usług i produktów dla klienta końcowego.