TRACKING
PL EN

Zmiany w oferowaniu gwarancji zapłaty długu celnego

Sprawy celne

Cło jest daniną wynikającą z polityki celnej państwa lub regionu (np. UE). Uzyskane opłaty celne zasilają budżet państwa lub budżet związku państw. Może pełnić także funkcję ochrony rynku przed nadmiernym przywozem towarów, np. cła ochronne. […]

Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, jest częścią unijnego obszaru celnego, którego funkcjonowanie jest uregulowane w Unijnym Kodeksie Celnym. Wraz z pozostałymi 27 krajami Unii tworzy Unię Celną, która jest jednolitym obszarem handlowym, w ramach którego odbywa się swobodny przepływ wszystkich towarów, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w UE, czy też sprowadzono je spoza jej terytorium.

Przeczytaj więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/handel-zagraniczny/chce-importowac/prowadze-handel-zagraniczny-przydatne-informacje/sprawy-celne

 

Co to jest gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego?

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Mówi o tym Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny. […]

Gwarancja jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych. Jest to zobowiązanie się towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz osoby wskazanej jako beneficjent określonej w umowie kwoty, jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z zobowiązania, którego dotyczy gwarancja. W zamian zakład ubezpieczeń pobiera składkę. […]

Zabezpieczenia udzielonej gwarancji, jakie stosują towarzystwa ubezpieczeniowe to weksel własny/weksel in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.
Inne formy zabezpieczenia to:
– hipoteka,
– przelew wierzytelności,
– przywłaszczenie na zabezpieczenie,
– zastaw na prawach,
– poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
– zastaw rejestrowy.

Przeczytaj więcej: https://www.infor.pl/prawo/ubezpieczenia/ubezpieczenia-finansowe/256437,Czym-jest-ubezpieczenie-zaplaty-dlugu-celnego.html

 

Zobowiązanie celne bez zabezpieczeń?

Od początku maja przyszłego roku będzie obowiązywał nowy wzór gwarancji zabezpieczającej zapłatę długu celnego. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, wydanego w związku z Unijnym Kodeksem Celnym, który w Polsce działa od 1 maja 2016 r. […]

Nowy wzór stanowi m.in., że beneficjenci gwarancji ubezpieczeniowych, czyli urzędy celne, zyskają możliwość nieograniczonego korzystania z tego zabezpieczenia. Suma gwarancyjna nie będzie mogła być pomniejszona o wypłacony dług, ponieważ jeden z zapisów rozporządzenia wprowadzającego zmiany mówi, że pomimo wypłat poziom zabezpieczenia musi być stały. […]

To nie podoba się instytucjom oferującym takie produkty. Większość ubezpieczycieli w związku z tym wycofuje się z gwarancji zapłaty długu celnego albo przedłuża ich oferowanie za zgodą urzędów celnych na dotychczasowych zasadach do 1 marca 2019 r. […]

Niektórzy ubezpieczyciele zdecydowali się zaryzykować i nadal wystawiają gwarancje celne, ale od przedsiębiorców, którzy chcą kupić tego typu zabezpieczenie, oprócz standardowego badania kondycji finansowej, wymagają twardych zabezpieczeń, takich jak hipoteki czy kaucja pieniężna na rachunku bankowym rzędu wartości limitu gwarancji. […]

Wprowadzenie takiego wzoru gwarancji zabezpieczającej dług celny, który odpowiada regulacjom zawartym w rozporządzeniu wykonawczym do UKC, skutkuje podniesieniem poziomu ryzyka udzielania tego rodzaju zabezpieczenia.
Przyczyną takiej oceny jest przede wszystkim brak zapisów, które jednoznacznie ustalałyby granice odpowiedzialności gwarantów w zakresie kwoty zabezpieczenia i okresu jego obowiązywania. […]

Wśród korzystających z gwarancji spółek, mających agencje celne, jest wiele małych i średnich firm. Rzadko mogą one pochwalić się majątkiem o znacznej wartości i generalnie nie narzekają na nadmiar pieniędzy. […] W efekcie wiele agencji celnych może nie być w stanie funkcjonować na rynku po zmianach dotyczących gwarancji. […] Wymagania stawiane agencjom celnym dotyczące zabezpieczeń majątkowych dla większości podmiotów są praktycznie niemożliwe do spełnienia. W rezultacie możliwość zabezpieczania należności celno-podatkowych zostanie drastycznie ograniczona, nie wspominając o cenie za odprawę.

Przeczytaj więcej: https://www.pb.pl/zobowiazania-celne-bez-zabezpieczenia-937268