TRACKING
PL EN

Zmiana daty wygaszenia systemu CELINA

Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu daty pełnego wygaszenia systemu CELINA z dnia 31 grudnia 2018 r. na dzień 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59 i w związku z tym wprowadza następujące zasady przejścia na wyłączną obsługę komunikatów przywozowych w systemie AIS/IMPORT:

I. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadza się obowiązek przesyłania wyłącznie do systemu AIS/IMPORT:

a) deklaracji do czasowego składowania,
b) zgłoszeń celnych do procedur specjalnych, zarówno standardowych, jak też realizowanych z wykorzystaniem wszystkich form procedur uproszczonych, oraz
c) uproszczonych zgłoszeń celnych w tzw. „procedurach dopuszczeniowych”.

II. Z dniem 1 kwietnia 2019 r. wprowadza się obowiązek przesyłania wyłącznie do systemu AIS/IMPORT komunikatów, powiadomień i zgłoszeń celnych do tzw. „procedur dopuszczeniowych”, zarówno:

a) w przypadku standardowych zgłoszeń celnych, jak też
b) realizowanych z zastosowaniem wpisu do rejestru zgłaszającego (PWD i zgłoszenia uzupełniające).

III. Do dnia 31 marca 2019 r. umożliwia się przesyłanie do systemu CELINA komunikatów kończących czasowe składowanie oraz kończących procedury specjalne (zarówno w procedurach standardowych, jak też we wszystkich formach procedur uproszczonych), zainicjowanych komunikatami przesłanymi do systemu CELINA, ale z zastrzeżeniem utrzymania dotychczasowych reguł/zasad dla zgłoszeń celnych dokonywanych z zastosowaniem reżimu wynikającego z art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług.

IV. Do dnia 30 kwietnia 2019 r. umożliwia się przesyłanie do systemu CELINA zgłoszeń uzupełniających powiązanych z istniejącymi w systemie CELINA powiadomieniami (PWD) oraz zgłoszeniami uproszczonymi.