TRACKING
PL EN

ATC Cargo na rynku logistyki kolejowej

Od dwóch lat spółka notuje systematyczny wzrost wolumenu na rynku usług kolejowych. Do obsługiwanych stale kontenerów dochodzą towary, takie jak: węgiel, ruda żelaza, stal, produkty chemiczne, nawozy, paliwa, akcesoria motoryzacyjne, AGD.  Środkami transportu są platformy, cysterny, wagony kryte lub węglarki.

Kompleksowa oferta logistyczna, oprócz standardowych czynności, obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie wagonów przy powierzonych przewozach, realizację przeładunków oraz odprawę celną na granicach UE. Agencja celna spółki dokonuje odpraw przy wykorzystaniu właściwych procedur celnych, wraz z zabezpieczeniem w razie konieczności wszystkich należności celno-podatkowych (np. akcyzy w wypadku paliw).

Doświadczenie w serwisie granicznym dla jednego z europejskich przewoźników kolejowych zaowocowało w lipcu br. nową współpracą. Powierzono spółce kompleksową obsługę jednego z największych kolejowych licencjonowanych przewoźników na terenie kraju, który działa również intensywnie na rynku cargo w Niemczech.

Pozwoliło to firmie na rozszerzenie działalności i uruchomienie na wschodnich przejściach granicznych oddziałów w Braniewie i Kuźnicy Białostockiej oraz rozbudowanie oferty usługowej w Małaszewiczach. Dzięki temu spółka może teraz zarządzać wszystkimi ładunkami w transporcie Wschód – Zachód – Wschód, niezależnie od przejścia granicznego w komunikacji krajowej, CIM i SMGS.

Każdego miesiąca obsługiwanych jest 2000 wagonów ładownych, czyli ok. 100 000 ton, a potem, biorąc pod uwagę specyfikę transportu kolejowego, tyle samo wagonów próżnych. Poza tym po stronie spedytora jest dostarczenie właściwej dokumentacji i skierowanie wagonów do załadunku.

To przykład szerokiej działalności na rynku intermodalnym, którą udaje się połączyć z rynkiem transportu ładunków konwencjonalnych.

ATC Cargo stawia sobie wysoko poprzeczkę, ma jasno wytyczone cele i wartości. Skomplikowane projekty są realizowane dynamicznie, bez przestojów, dokładnie i z nastawieniem na budowanie partnerskich relacji z kontrahentami i współpracownikami.