TRACKING
PL EN

Rozwój kolejowego serwisu drobnicowego z Chin

W połowie lipca 2018 r. ATC Cargo uruchamia nowe magazyny konsolidacyjne ładunków drobnicowych w Chinach. Kolejnymi po Szanghaju punktami będą magazyny we wszystkich większych chińskich aglomeracjach: Ningbo, Shenzhen, Guangzhou, Xiamen, Qingdao, Tianjin (Xingang). Umożliwia to rozszerzenie kolejowego serwisu drobnicowego na całe Chiny.

Magazynem centralnym, gdzie nastąpi nadawanie kontenerów będzie Wuhan – miasto w środkowo-wschodnich Chinach, jedno z największych, intensywnie rozwijających się gospodarczo miast w regionie, z centralnym węzłem komunikacyjnym kraju.

Z tego miejsca jeden raz w tygodniu będą nadawane ładunki konsolidacyjne do Polski. Stacją docelową pozostają bez zmian Małaszewicze z magazynem dekonsolidacyjnym w Markach.

Nowe rozwiązanie logistyczne to nowe korzyści dla odbiorców. Serwis pozwala połączyć wszystkie kolejowe ładunki drobnicowe w jednym miejscu (Wuhan). Dodatkowo poszerza się oferta serwisu drobnicy kolejowej na terytorium całych Chin. Bardzo istotne z punktu widzenia czasu transportu jest fakt, że nadawanie transportów z Wuhan pozwala uniknąć kongestii. Zmniejsza się zatem do minimum ryzyko opóźnień, co przekłada się na większą terminowość dostaw. Najważniejszą jednak zaletą jest skrócenie transit time (TT) z Wuhan w porównaniu z TT z Xi’an z 16-18 dni do około 13-14 dni.