TRACKING
PL EN

100 000 TEU w roku 2018

ATC Cargo odnotowuje 52% wzrostu liczby obsłużonych kontenerów w pierwszym kwartale 2018 roku, w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku.W I kwartale 2018 roku ATC Cargo SA obsłużyło 28 910 TEU, w porównaniu do I kwartału 2017 roku – 19 019 TEU.
Spółka szacuje, że poziom 100 000 TEU zostanie znacząco przekroczony w tym roku.

Celem spółki jest tworzenie z partnerami i kontrahentami silnych i trwałych więzi, opartych na wzajemnych korzyściach. Umiejętność budowania takich kontaktów jest bardzo ważna w prowadzonej przez spółkę działalności. Budowanie i utrzymywanie sieci agencyjnej za granicą, dobre kontakty z armatorami, operatorami terminali oraz przewoźnikami w kraju mają decydujące znaczenie dla jakości i efektywności świadczonych przez spółkę usług spedycyjnych. Wykorzystanie różnorodnych rozwiązań i środków transportu pozwala dostosować się do wymagań i profilów działalności klientów.
W ofercie firmy znajdują się usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, odpraw celnych, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, magazynowania, obsługi portowej. A główną specjalizacją jest spedycja w zakresie „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego i usług pochodnych.

W 2017 roku spółka odnotowała około 18,1% wzrostu liczby obsłużonych kontenerów w stosunku do roku 2016. Osiągnięty wynik na poziomie 88 356 TEU jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Szczególny udział w analizowanych zmianach miała liczba kontenerów obsłużonych w relacji eksportowej FCL (Full Container Load – fracht morski pełnokontenerowy), która wzrosła o niemal 30% w porównaniu do roku 2016, a w relacji importowej wzrost odnotowano na poziomie 9%.
Poziom przychodów Grupy Kapitałowej ATC Cargo SA wzrósł o 30,1% w stosunku do roku 2016. Największy udział w strukturze przychodów 87% przypadł oczywiście na spedycję kontenerową, główną usługą świadczoną przez spółkę, z wykorzystaniem frachtu morskiego, transportu intermodalnego oraz transportu drogowego.

Dla porównania w I kwartale 2018 roku ATC Cargo SA obsłużyło 28 910 TEU, w porównaniu do I kwartału 2017 roku – 19 019 TEU.

Najważniejsze cele, które spółka stawia sobie w roku 2018 to:
– wzmacnianie pozycji na rynku usług spedycyjnych poprzez: dalszy rozwój głównego obszaru działania – spedycji kontenerowej, optymalizację kosztów oraz ekspansywne działania na pozyskiwanie nowych klientów;
– intensywny rozwój pozycji na zagranicznych rynkach logistycznych, szczególnie na rynku azjatyckim;
– rozwój usług magazynowych na bazie własnego magazynu w Gdańsku;
– kontynuację działań mających na celu zwiększenie skali działalności poprzez reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce;
– rozwój serwisu drobnicowego kolejowego.